استفاده از تابع Sumif() در اکسل

Excel-logoدر این پست می خواهیم نشان دهیم که در نرم افزار excel با اسلفاده از تابع sumif() چگونه میتوانیم از میان یک لیست یک مقدار خاص را بررسی کرده و سلول های مربوط به آن را جمع زد.

برای مشاهده چگونگی این کار، به ادامه مطلب مراجعه بفرمایید.

در نرم افزار اکسل یک فایل باز کرده و در شیت مورد نظر اطلاعات زیر را وارد می نماییم.

excel

پس از وارد کردن اطلاعات دو ستون A وB میخواهیم جمع کل هر محصول را به تفکبک همانطور که در عکس هم مشاهده می کنید به دست بیاوریم. برای این کار از تابع sumif استفاده میکنیم که عمل جمع را در صورت بروز شرط انجام میدهد. اما برای حل سوال مورد نظر تابع به صورت زیر نوشته شده است:

excel

که در قسمت اول ( پارامتر اول)  تابع سلول هایی که باید مورد بررسی قرار بگیرند مشخص شده است. در بخش دوم شرط مورد نظر نوشته شده است که در اینجا برای هر مورد به صورت جداگانه نوشته شده است. عکسی که نشان داده شده فرمول مربط به محاسبه جمع کل کیک کشمشی است. در بخش سوم هم سلول هایی که باید با یکدیگر جمع بشوند وارد میشود.

به این ترتیب توانستیم در یک لیست موارد مورد نظر را به تفکیک با یکدیگر جمع نماییم.

راهکارهای دیگری برای این کار وجود دارد که در پست های بعدی انشاالله اشاره خواهد شد.

اگر سوالی در این زمینه دارید میتوانید از طریق بخش دیدگاه های مربوط به این پست مطرح نمایید.

پیروز و موفق باشید.