تنظیم محل قرار گرفتن پاورقی در Word

wordنرم افزاری که معمولا برای کار تایپ و صفحه آرایی انتخاب شده و مورد استفاده قرار می گیرد، نرم افزار Word است.در بسیاری از نوشته ها و متون، کلمه هایی وجود دارند که نیاز به توضیح و یا معنی دارند که معمولا در پایین برگه درباره آن ها توضیح داده میشود.در این پست به توضیح چگونگی گذاشتن پاورقی در نرم افزار Word و همچنین تنظیم محل قرار گرفتن پاورقی که یکی از مشکلات رایج در این زمینه در نرم افزار Word است. می پردازیم.

جهت مشاهده متن کامل تنظیم محل قرار گرفتن پاورقی در Word به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

تنظیم محل قرار گرفتن پاورقی در Word

 نحوه ایجاد پاورقی در Word

برای اینکه بتوانیم در نرم افزار Word پاورقی ایجاد کنیم، ابتدا باید کلمه مورد نظر را تایپ کنیم. سپس در حالی که مکان نما در پایان کلمه تایپ شده قرار دارد، از مسیر زیر پاورقی را ایجاد و توضیح مربوطه را تایپ کنیم.

 References -> Footnotes -> Insert footnote

می توانید در شکل زیر روند اجرای کار را مشاهده کنید.

پاورقی در Wordتا اینجا ما توانسته ایم در Word برای کلمه مورد نظر، پاروقی ایجاد کنیم. اما مشکلی که در اینجا وجود دارد اینست که پاورقی در سمت چپ برگه نوشته شده و برای زبان فارسی پاورقی باید در سمت راست برگه در Word قرار بگیرد.

پاورقی در Word نحوه تنظیم محل قرار گرفتن پاورقی در Word

برای منتقل کردن پاورقی به سمت راست در Word ابتدا، از بخش View ، گروه Views، گزینه Draft را انتخاب می کنیم.

 View -> Views -> Draft

پاورقی در Wordسپس دوباره به بخش References در Word برگشته، از گروه Footnotes،  گزینه Show Notes را انتخاب می کنیم.

 References -> Footnotes -> Show Notes

پاورقی در wordسپس از کادر باز شده در پایین صفحه، برای انتقال متن با استفاده از راست چین در منوی HOME متن را به سمت راست برگه منتقل می کنیم.

پاورقی در Wordبرای انتقال خط نیز، از از کادر موجود در پایین صفحه گزینه Footnote Separator را انتخاب کرده، خط را با کشیدن موس روی آن انتخاب می کنیم و همانند نوشته آن را به سمت راست منتقل می کنیم.

پاورقی در Word

پاورقی در Word

سپس دوباره به تب View رفته و از بخش Views، گزینه Print Layout را انتخاب میکنیم تا نمای کار به شکل قبلی برگردد.

 View -> Views -> Print Layout

پاورقی در Wordمی بینید که به همین سادگی میتوان محل قرار گرفتن پاورقی در Word را تنظیم کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره پاورقی در Word میتوانید به Microsoft, Wikihow, Howtogeek و about مراجعه نمایید.