آموزش زبان پی اچ پی(PHP)-بخش دوم

فریم ورک پی اچ پیدر بخش دوم از سری مطالب آموزش زبان PHP قصد دارم به مبحث دستورات یا جملات شرطی(Conditional Statement)بپردازم و درباره ی کاربرد هرکدام توضیح مختصری بدهم.این دستورات فقط مخصوص زبان PHP نیستند و در زبان هایی مانند:javascript، jquery  و… نیز وجود دارند.

جهت مشاهده متن کامل آموزش زبان پی اچ پی(PHP)-بخش دوم به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید…

آموزش زبان پی اچ پی(PHP)-دستورات شرطی

جملات شرطی در برنامه نویسی بسیار پر کاربرد هستند.در یک تعریف ساده می توان گفت که با آنها وجود یا عدم وجود شرطی را بررسی می کنیم.

چگونگی عملکرد کدهای پی اچ پی و نرم افزار های مورد نیاز آن ، در بخش اول توضیح داده شده است.

به طور کلی سه دستور شرطی داریم(if , else , elseif):

 کاربرد دستورشرطی if :

با این دستور می توان وجود یا عدم وجود شرطی را بررسی کرد.برای مثال :اگر متغیر age را داشته باشیم و مقادیر آن را برابر 10 بگذاریم،سپس بررسی کنیم که اگر متغیر age کمتر از 10 است یا بیشتر،سیستم چه عملیاتی انجام دهد.

<?php
$age = 10;
if($age< 10)
{
echo "You are a child!";
}
?>
<?php
$age = 10;
if($age> 10)
{
echo "You are a man!";
}
?>

 کاربرد دستور شرطی else:

حال اگر دستور شرطی if درست(true) نشد آنوقت چه کار کنیم؟جواب این سوال دستورات شرطیelse  و elseif است. اول به دستور else می پردازیم. else در واقع جایگزینی برای if است، یعنی اگر رابطه if درست نباشد (false)باشد، آنگاه مقادیر بین {} در else اجرا می شود.

برای مثال:اگر متغیر age مساوی با 15 نباشد حال باید شرط دیگری نیز وجود داشته باشد تا کد کامل شود.

<?php
$age = 10;
if($age != 10){
echo "You are not a 10 year-old person.";
}
else{
echo "Welcome to the 10 year-old person's part.";
}
?>

 کاربرد دستور شرطی elseif :

این دستور ترکیبی if و  else است و در واقع بین آن دواست.این دستور زمانی به کار می رود که ما بیش از یک دستور if داریم.

<?php
$age = 10;
if($age<10)
echo "You are a child!";
elseif($age == 10)
echo "Child or Man???";
else
echo "You are a man!";
?>

نکته:علامت == یعنی دو طرف رابطه برابر است و علامت =! یعنی دو طرف رابطه برابر نیست.

نکته: elseif با نادرست شدن رابطه if قبل از آن اجرا می شود و اگر مقدار آن نادرست (false)شود، مفسر php از آن صرفه نظر می کند و به ادامه کد می پردازد.به مثال زیر توجه کنید:

<?php
$x = 1;
$y = 2;
if ($x > $y){
echo $x."is bigger than".$y;
}
elseif($x == $y){
echo $x."is equal to".$y; 
}
else{
echo $x."is smaller than".$y;
}
?>

همانطور که در کد بالا ملاحظه می کنید، بر اساس داده های تعریف شده، رابطه if و elseif نادرست خواهند بود و به ناچار بخش سوم یعنی else اجرا می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به W3schools یا PHP.net مراجعه نمایید