آشنایی با زبان سی پلاس پلاس – C++

C++در این مقاله سعی شده است مختصر توضیحی درباره ی ساختارهای زبان سی پلاس پلاس (++C) برای آشنایی با این زبان برنامه نویسی داده شود و با استفاده از چند مثال کاربردی اثر مطلوبی در یادگیری داشته باشد.

برای مشاهده مقاله آشنایی با زبان سی پلاس پلاس – C++ به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.

معمولاً بیشتر کاربران کامپیوتر تا حدودی با برنامه نویسی آشنا هستند، هر کس به فراخور شرایط و علایق خود در سطح مورد نظر، از داشتن اطلاعات سطحی تا یک برنامه نویس حرفه ای. بدون شک نام انواع زبان های برنامه نویسی مانند: (C, FORTRAN, Delphi) که هر یک در سطوح متفاوت و برای کاربرد های گوناگونی پا به عرصه رقابت گذاشتند و هر یک سعی داشتند گوی رقابت را از دیگران بربایند.ولی آن چیزی که حائز اهمیت است،آن است که پایه اکثر زبان ها یکی بوده و شخص برنامه نویس ابتدا باید یک راه و روش منطقی برای صورت مسئله ی خود پیدا کرده که در اصطلاح به آن الگوریتم گفته میشود.سپس با استفاده از یکی از زبان های برنامه نویسی آن را اجرایی کند.

هدف ما در مقاله آشنایی با زبان سی پلاس پلاس – C++ بیان چگونگی کارکرد و طرح چند مثال کاربردی از اطلاعات ذکر شده است.در ابتدا تاریخچه ای از این زبان ارائه میدهیم. برای این منظور ابتدا باید به تاریخچه ی زبان c که اساس زبان c++ است اشاره کنیم.

برای بررسی تاریخچه زبان C باید به سال 1967 بازگردیم که مارتین ریچاردز زبان BCPL را برای نوشتن نرم افزارهای سیستم عامل و کامپایلر در دانشگاه کمبریج ابداع کرد. سپس در سال 1970 کن تامپسون زبان B را بر مبنای ویژگیهای زبان BCPL نوشت و از آن برای ایجاد اولین نسخه های سیستم عامل Unix در آزمایشگاههای بل استفاده کرد. زبان C در سال 1972 توسط دنیس ریچی از روی زبان B و BCPL در آزمایشگاه بل ساخته شد و ویژگیهای جدیدی همچون نظارت بر نوع داده ها نیز به آن اضافه شد. ریچی از این زبان برای ایجاد سیستم عامل Unix استفاده کرد اما بعدها اکثر سیستم عاملهای دیگر نیز با همین زبان نوشته شدند. این زبان با سرعت بسیاری گسترش یافت و چاپ کتاب “The C Programming Language” در سال 1978 توسط کرنیگان و ریچی باعث رشد روزافزون این زبان در جهان شد.

در سال های بعد با ظهور پدیده ی شیئ گرایی زبان ++C توسط بی‌یارنه استراس‌تروپ دانمارکی در سال ۱۹۷۹ در آزمایشگاه های بل (Bell Labs) و بر مبنای زبان C ساخته شد و آن را “C با کلاس” نام‌گزاری نمودند. در سال ۱۹۸۳ به ++c تغییر نام داد. توسعه این زبان با اضافه نمودن کلاس‌ها و ویژگی‌های دیگری مانند توابع مجازی، سربارگزاری عملگرها، وراثت چندگانه، قالب توابع، و پردازش استثنا انجام شد.

برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر درباره تاریخچه و آشنایی با زبان سی پلاس پلاس – C++ می توانید به اینجا، اینجا و اینجا سری بزنید.

ساختار های تصمیم
همان طور که از اسم این دستور ها برداشت میشود،این ساختار ها زمانی میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند که در برنامه ی مورد نطر،با برقراری یک سری شرایط،گروهی از دستور ها انجام شوند و در صورت عدم برقراری این شرایط،یک سری از کار های دیگر انجام شوند. از ساختار های تصمیم پرکاربرد در زبان c++ میتوان به ساختار های if و switch اشاره کرد.

ساختار تکرار
ساختار های تکرار زمانی مورد استفاده قرار میگیرند که در الگوریتم مقصود،نیاز به انجام تکراری یک سری از دستورات باشد،لذا این ساختار ها را میتوان برای جلوگیری از افزایش حجم برنامه و آسان شدن فرایند کد نویسی استفاده کرد.به عنوان مثال میتوان به ساختار های : for ،while،do while اشاره کرد.در این نوع ساختار ها تا زمانی که یک سرس شرایطی که برنامه نویس تعیین میکند،برقرار باشد؛فرآیندی از دستور ها انجام میشوند و در پایان یک دوره ی تناوب،برنامه دوباره شرط مذکور را بررسی کرده و در صورت درستی آن،دوباره دستورات را انجام میدهد و به محض آن که شرط مورد نظر برقرار نشود،کنترل برنامه از حلقه ی تکرار خارج میشود.

به عنوان مثالی برای این ساختار ها میتوان به برنامه ی زیر اشاره کرد:

برنامه ای که نمره تعدادی دانشجو و تعداد آن ها را گرفته و 2 نمره ی بیشترین و مجموع نمرات را محاسبه کند.

#include<iostream.h>
#include<conio.h>

void main(){
int n,sum=0,number,max1=0,max2=0;
cout<<”please enter the number of the students:”<<endl;
cin>>n;

for(int i=0;i<n;i++){
cout<<”please enter the number:”<<endl;
cin>>number;
sum+=number;

if(number>max1){
max2=max1;
max1=number;}
else if(number>max2)
max2=number;}

cout<<”the first maximum one is: “<<max1<<” and the second one is: “<<max2<<endl;
cout<<”the sum of the numbers is :”<<sum;

getch();}

همان طور که میبینید ابتدا تعداد دانشجویان از کاربر پرسیده میشود و سپس دو مقدار max را به دلخواه مقدار دهی میکنیم.حال با استفاده از یک حلقه ی تکرار for مراحل زیر را انجام میدهیم.همان طور که میبینید اندیس حلقه <<i >> با مقدار اولیه ی صفر در نظر گرفته شده است و در هر بار انجام شدن این حلقه،یک واحد به این مقدار i اضافه میشود و شرط که همان (i<n ) است بررسی میشود و در صورت درستی آن شرط دستورات انجام میشود.

در هر بار اجرای حلقه،یک از عدد از کاربر گرفته شده،ابتدا آن عدد را با مقدار قبلی sum جمع کرده و در متغیر sum میریزد.سپس با استفاده از ساختار انتخاب if بررسی میشود که اگر آن عدد از مقدار max1 بیشتر باشد،ابتدا مقدار max1 را در متغیرmax2 میریزد و مقدار max1 را برابر number مه همان عدد ورودی است میکند.و برنامه به ابتدای حلقه باز میگردد؛حال اگر این شرط درست نباشد،سراغ شرط بعدی میرود.اگر عدد از مقدار max2 بزرگتر باشد،این مقدار را در متغیر max2 میریزد. و برنامه به ابتداش حلقه بر میگردد.حال امکان دارد که هیچ کدام از این شرایط برقرار نباشند،در این صورت برنامه باز هم به ابتدای حلقه بر میگردد.این دستورات تا زمانی انجام میشوند که در نهایت مقدار i=n شود،در این صورت کنترل برنامه از حلقه ی تکرار خارج شده و طبق دستورات،مقادیر max1 و max2 و sum نمایش داده میشوند.

در مبحث بعدی اشاره ای به توابع خواهیم کرد.

  

5 دیدگاه در “آشنایی با زبان سی پلاس پلاس – C++

    • خیلی ممنونم،به امید خدا سعی ما بر این است که در شماره های بعدی مطالب وسیع تری را از این موضوع ارائه دهیم.

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.