آدرس دهی مطلق و نسبی در اکسل

Excel-logoدر این پست می خواهیم درباره شیوه های آدرس دهی سلول ها در اکسل صحبت کنیم. در اکسل دو شیوه آدرس دهی برای سلول ها وجود دارد. یکی آدرس دهی نسبی (Relative) و آدرس دهی مطلق (Absolute). تفاوت بین این دو را در یک مثال باهم بررسی می کنیم.

برای مشاهده چگونگی این امر به دادمه مطلب مراجعه کنید.

در آدرس دهی نسبی ما فقط آدرس سلول را در فرمول می نویسیم و زمانی که فرمول را در سلول های دیپر کپی می کنیم، اکسل به صورت خودکار به نسبت تغییرات آدرس سلول را در فرمول متناسب و به نسبت همان خانه تغییر می دهد.

به عنوان مثال C1 یک آدرس نسبی است.

اما در روش آدرس دهی مطلق ما آدرس یک سلول را وارد می کنیم و زمانی که فرمول را در سلول دیگری کپی کنیم دیگر آدرس سلول در فرمول تغییر نخواهد کرد و ثابت می ماند. بسته به نوع عملی که میخواهیم انجام دهیم از هز یک از دو روش بالا برای آدرس دهی استفاده می کنیم.

برای مثال می خواهیم جدول ضرب را به کمک این شیوه های آدرس دهی در اکسل در کمترین زمان ممکن پیاده سازی کنیم.

ابتدا یک فایل جدید باز کرده و مانند شکل سلول ها را پر می کنیم. به شکل زیر دقت کنید:

Abs_excelحال بااستفاده از حالت افزودن خودکار ( نگه داشتن دکمه Ctrl و درگ کردن سلول از مربع کوچک کنار سلول) بقیه سلول ها را هم پر می کنیم.

به شکل زیر دقت کنید:

Abs_excel_حال با استفاده از آدرس دهی مطلق و نسبی فرمول مربوط به ضرب را پیاده سازی می کنیم:

Abs_excel_3دقت کنید که از تابع Product() برای عمل ضرب استفاده می کنیم.

برای اینکه بتوانیم بهع صورت مطلق آدرس دهی کنیم از علامت $ استفاده می کنیم. اگر بخواهیم ستون را ثابت نگه داریم، علامت $ را پشت نام ستون قرار می دهیم. اگر بخواهیم سطر را ثابت نگه داریم، علامت $ را پشت شماره سطر میگذاریم و اگر بخواهیم هر دو را ثابت نگه داریم علامت $ را هم پشت نام ستون و هم پشت شماره سطر قرار می دهیم.

کافیست تا فرمول نشان داده شده را در سلول B2 نوشته سپس آن را در سول های باقی مانده کپی کنیم تا بتوانیم به راحتی و در کمترین زمان ممکن یک جدول ضرب را پیاده سازی کنیم.

به شکل زیر دقت کنید:

Abs_excel_4امیدوارم که تفاوت بین این دو مدل آدرس دهی را فرا گرفته باشید.

اگر سوالی داشتید میتوانید از طریق ارسال دیدگاه ها مرتفع نمایید.

پیروز و موفق باشید.